I faktura for medlemskontingent for 2017, mangler et siffer i kontonummeret. Det er 0-en mellom 8 og 7 som har falt ut på fakturaen.

Riktig kontonummer for innbetaling av medlemskontingent er altså 5010.05.20807.

Vi beklager feilen.