- Verdens helseorganisasjon (WHO) står bak initiativet for å markere verdens kreftdag. Tema i år er «å avkrefte myter om kreft», noe Kreftlex absolutt kan bidra til, skriver professor Håvard Danielsen, ansvarlig redaktør for Kreftlex, på Oslo Universitetssykehus sine hjemmesider.

Kreftlex er et digitalt oppslagsverk om 44 krefttyper. Hensikten med oppslagsverket er å gi pasienter og pårørende mulighet til å skaffe seg kunnskap om kreft.

- Kunnskap gir trygghet, som igjen kan danne grunnlag for mestring og bevisstgjøring, heter det på Kreftlex sine sider.

Egen brystkreft-side
Brystkreft er en av krefttypene som er omtalt. Her finnes informasjon om status for brystkreft i dag, årsaker, symptomer, utbredelse og overlevelse. Det er også en video som viser brystets funksjon og kreftutvikling.

I tillegg finnes en egen spørsmål og svar-side angående brystkreft, hvor man blant annet kan finne informasjon om utredning og behandlingsformer.

Danielsen er ansvarlig redaktør for siden. Han er instituttsjef ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk, en forsknings- og utviklingsavdeling ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF.

NRK hadde et innslag om Kreftlex i Dagsrevyen 3. februar 2014. Du kan se innslaget ved å trykke på denne lenken.


Kreftlex har blant annet en egen side om brystkreft (Skjermpdump fra Kreftlex.no).