Tekst: Redaksjonen
Foto: Erik Thallaug/Fotofolk

Forskningsprosjektet fikk kr 5 millioner fra Rosa sløyfe-aksjonen 2019, og har vært ledet av Solveig Hofvind, radiograf og leder av Mammografiprogrammet.

Tidkrevende å granske mammografibilder

Mammografiprogrammet er et svært viktig verktøy for diagnostisering av brystkreft og har bidratt til at dødeligheten for brystkreft er kraftig redusert de siste tiårene. De aller fleste som møter i Mammografiprogrammet, har helt normale mammografibilder uten tegn til brystkreft. Røntgenlegene som jobber i Mammografiprogrammet bruker dermed mye tid på å granske mammografibilder av kvinner med normale funn, det vil si der det ikke vises tegn til brystkreft. 

– Dette er svært lovende funn. Brystkreftforeningen ønsker seg en utvidelse avEllen Harris Utne programmet, men kapasiteten til røntgenlegene og radiografene er en utfordring, påpeker Ellen Harris Utne, styreleder i Brystkreftforeningen. 

Raskere og mer presis screening

Røntgenlegene bruker mye tid på å tyde mammogrammer (bildene som tas i Mammografiprogrammet) og den ferske studien viser at kunstig intelligens kan effektivisere arbeidet med å finne de farlige svulstene ved å redusere mengden bilder som røntgenlegene leser. 

– Dersom bruken av kunstig intelligens muliggjør raskere og mer presis screening uten å øke faren for falske alarmer, er det svært gode nyheter, sier Utne. 

Hun understreker samtidig at kunstig intelligens ikke må benyttes som en sovepute. 

– Vi må fortsatt sikre bedre tilgang til flere røntgenleger i fremtiden, sier hun. 

Utvide Mammografiprogrammet

Brystkreftforeningen ønsker også at sentrale myndigheter bidrar mer for å oppgradere og utvide Mammografiprogrammet. 

– Mammografiprogrammet er vellykket, og det bør investeres i vedlikehold og forbedring. Vi mener derfor myndighetene må på banen for å videreutvikle og utvide Mammografiprogrammet gjennom bruk av kunstig intelligens, sier Utne.

Rosa sløyfe-forskning

  • Studien mottok kr 5 millioner fra Rosa sløyfe, en aksjon som eies og gjennomføres av Brystkreftforeningen og Kreftforeningen. Radiograf og leder av Mammografiprogrammet, Solveig Hofvind, er prosjektleder.
  • Aksjonen bidrar årlig med rundt 30 millioner til forskning på brystkreft.