Litt om kursene

Livet etter brystkreft: Leve, ikke bare overleve

Hvert år rammes cirka 2800 personer av brystkreft. Overlevelsesraten er god, men forskning viser at kreftrammede ofte har et stort behov for oppfølging etter livstruende sykdom. Tilbakemeldinger og erfaringer i Brystkreftforeningen tilsier at tiden etter behandling og veien tilbake til hverdagen kan by på utfordringer for enkelte.

I en forskningsrapport fra FAFO i 2011 om ”Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet” kom det frem at over 50 % med brystkreft har behov for to eller flere rehabiliteringstilbud i etterkant av behandling. I undersøkelsen kom det også frem at over halvparten av kreftpasienter ikke har mottatt noe rehabiliteringstilbud i det hele tatt.

Etter suksessen i fjor høst, arrangerer Brystkreftforeningen igjen rehabiliteringskurset «Livet etter brystkreft: Leve, ikke bare overleve» . Temaer under kurshelgen vil blant annet være livsmestring, seneffekter med mer. Målsettingen med kurset er å gi gode mentale og fysiske verktøy til å takle en ny hverdag som friskmeldt etter livstruende sykdom.
Kurset arrangeres 22.-24. november 2013. Alle medlemmer er velkommen til å søke om plass, men kurset vil tilpasses personer som har avsluttet behandling innen de 3 siste årene

Samlingen avholdes i Oslo området. Vi har en kapasitet på cirka 50 personer.
Det vil bli arrangert fellesbuss fra Gardermoen og Oslo sentrum.
Egenandelen er på kr. 750. Kurs, reise og opphold dekkes av Brystkreftforeningen


Samling for personer med metastatisk brystkreft

Fredag 11. til søndag 13. oktober 2013 arrangerer Brystkreftforeningen samling på Holmen Fjordhotell. Samlingen er for personer med metastatisk brystkreft og deres nærmeste pårørende. Intensjonen er å skape bekjentskap og samhold for personer med samme utgangspunkt og utveksle erfaringer. På programmet vil det blant annet være gruppesamtaler, onkologforelesning, livsmestringstema med mer.

Brystkreftforeningen har siden 2008 arrangert årlig samling med gode tilbakemeldinger og erfaringer. Personer med metastatisk brystkreft faller ofte mellom to stoler i møte med helsevesenet og brystkreftavdelinger, da de gjennomgår ulike behandlingsforløp og med oppfølging fra ulike avdelinger. Responsen har derfor vært god på dette kurstilbudet. Vi har en kapasitet på cirka 50 personer.

Samlingen avholdes på Holmen Fjordhotell, cirka 20 minutts kjøring fra Oslo. Det vil bli arrangert fellesbuss fra Gardermoen og Oslo sentrum.

Egenandelen er på kr. 750 per person/kr. 1500,- per par.
Kurs, reise og opphold dekkes av Brystkreftforeningen


Påmelding

Hvis du er medlem kan du melde deg på kurs og samling ved å fylle ut skjema her:
Kurs og konferanser.

Har du spørsmål kontakt oss gjerne via epost: post(at)brystkreftforeningen.no eller telefon 02066.