Inger Nina Farstad, sjefen for patologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS), sier i en artikkel i Dagens Næringsliv 08.05, at situasjonen er vanskelig ved nesten samtlige 17 patologiske sykehusavdelinger i Norge.
Situasjonen påvirker muligheten til å oppfylle myndighetenes målsetting om 20-dagersfristen i kreftbehandlingen.

Laila Dåvøy spurte 09.05, helse- og omsorgsminister, Anne-Grete Strøm-Erichsen, om det bør vurderes mer ressurser til patologien og opprettelse av tverrfaglige diagnosesentere, når man ser hvilken flaskehals patologien er for 20-dagersfristen i kreftbehandlingen.

Se Stortinget.no