Denne formen for brystkreft utgjør cirka 60 prosent av alle tilfeller av brystkreft med spredning, ifølge Pfizer. Pfizer er firmaet som har utviklet det nye legemiddelet.

Hans Petter Eikesdal, overlege ved onkologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus, er blant dem med mest erfaring med Ibrance i Norge.

– Erfaringene med Ibrance er positive, og vi ser at legemiddelet for mange pasienter kan bety lengre progresjonsfri overlevelse og bedre livskvalitet med en diagnose som i utgangspunktet er svært alvorlig. Forlenget progresjonsfri overlevelse betyr også at pasientene kan utsette tidspunktet for oppstart av cellegiftbehandling. Dette har stor betydning for livskvaliteten til pasientene, sier Eikesdal.

– Vesentlig forbedring

Brukt i kombinasjon med dagens standardbehandling, letrozol, viser studier at mediantiden for opphold i progresjon av sykdommen er 24,8 måneder, ifølge pressemeldingen fra legemiddelfirmaet.

– Dette er en vesentlig forbedring sammenlignet med det som inntil nå har vært standard behandling. Grunnet den solide dokumentasjonen vil norske pasienter nå kunne få dette dekket legemiddelet på såkalt individuell refusjon, sier Hennig Haukelien, leder for kreftområdet i Pfizer Norge.

Individuell refusjon betyr at det er behandlende lege som søker om individuell stønad for hver enkelt pasient. Ifølge TV 2 fikk omtrent 70 pasienter behandlingen gjennom fritak før Ibrance ble godkjent, men når godkjenningen er på plass får alle kvinner i pasientgruppen tilgang.

Slik virker Ibrance
Dagens standardbehandling for kvinner med hormonfølsom brystkreft med spredning har vært endokrinbehandling. Dette er en hormonbehandling som bremser sykdomsutviklingen ved at mengden av det kvinnelige kjønnshormonet østrogen reduseres. Men over tid blir kreftcellene motstandsdyktige og hormonbehandlingen mister effekten.
Ibrance inneholder virkestoffet palbociclib, og blokkerer proteiner som regulerer cellevekst og celledeling. Blokkering av disse proteinene kan hindre at kreftceller deler seg og sykdommen vil for en periode gå tilbake eller stanse opp hos 85% av pasientene.
Legemidlet kommer som kapsler som skal svelges hele. Brukt i kombinasjon med dagens standardbehandling, letrozol, viser studier at mediantiden for opphold i progresjon av sykdommen var 24,8 måneder. (Kilde: Pfizer).