Tekst: Anne Borgen, Beate Heide, Inger S. Holmes, Siri D. Jensen og Anne Beathe Svingen
Illustrasjonsfoto: Danilo Alves/Unsplash

«Brystkreft har jo så god prognose», sier du kanskje, «så det er vel ingen sak?» Og det har du for så vidt rett i: 90 av 100 av oss som rammes, lever etter fem år, 85 av 100 etter 15 år. Men for mange brystkreftrammede er det en lang etterbehandlingstid.

Sterke antiøstrogener

De fleste får sterke antiøstrogener i fem til ti år etter kirurgi og eventuell stråling og cellegift for å forebygge tilbakefall. Men de sterke medisinene gir mange bivirkninger: Skjelett- og leddsmerter. Tørre slimhinner. Hetetokter. Tretthet. Og faren for benskjørhet øker kraftig.

For at vi ikke skal bli benskjøre, får vi derfor behandling mot behandlingen, blant annet et preparat ved navn Calcigran Forte, som gir høyt tilskudd av kalsium og D-vitaminer. Likevel får vi ikke dette legemiddelet på blå resept! Det dekkes heller ikke av frikortordningen. Vi må betale det av egen lomme. Dette selv om tablettene forskrives av lege og tas ut på resept.

Merkelig og urettferdig

Så hvorfor dekkes det ikke av den ordinære frikortordningen for egenandeler? Det oppleves som både merkelig og urettferdig!

Mange som får langvarig behandling, faller ut av arbeidslivet og har dermed ikke samme økonomiske spillerom som tidligere. Da blir pålegget om medisinering med Calcigran Forte et innhugg i en allerede anstrengt økonomi.

Vi ønsker oss derfor en endring av ordningen, slik at også legemiddelet Calcigran Forte blir underlagt de samme reglene som andre legemidler.

På vegne av alle brystkreftrammede, Anne Borgen, Beate Heide, Inger S. Holmes, Siri D. Jensen og Anne Beathe Svingen