Hovedstyret i Brystkreftforeningen har i styremøte 19.oktober (se møtereferat), besluttet at Likepersonstjenesten for Brystkreftforeningen følger Helseregionene i Norge og at antallet regionale likepersonkoordinatorer blir som følger:

Helse Sør-Øst: 4 likepersonskoordinatorer
Helse Vest: 3 likepersonskoordinatorer
Helse Midt-Norge: 3 likepersonskoordinatorer
Helse Nord: 3 likepersonskoordinatorer

Det er første gang det skal velges slike regionale likepersonskoordinatorer, og frist for å melde interesse for denne rollen, er 14. januar. Dette er også fristen for å melde seg på likepersonskonferansen 2019.

Her kan du lese retningslinjene for Likepersonstjenesten i Brystkreftforeningen. Disse er vedtatt av Hovedstyret 20.september 2018.