I år arrangeres kurset igjen, og du har fremdeles muligheten til å melde deg på.

Det er ledige plasser på vårt medlemskurs «Livet etter brystkreft», som arrangeres i Tromsø 18. – 20. november. 

Du betaler kun en egenandel på 750 kroner for å delta på kurset. Kurset er nasjonalt, slik at medlemmer fra alle deler av landet har mulighet til å melde seg på. Målet er å gi deltagerne kunnskap og verktøy til å mestre livet etter at behandlingen er over, og passer for medlemmer som fikk diagnosen for ett til tre år siden.

Ved å delta på kurset får du mulighet til å møte andre kvinner som også har gått gjennom behandling for brystkreft. Selv om alle har sin egen historie når det kommer til brystkreft, vil det også være fellestrekk. Derfor er det både givende og nyttig å møte andre for å dele erfaringer. 

I tillegg til sosialt samvær og mulighet til nye bekjentskaper, vil det være eksterne foredragsholdere som forteller om temaer som etterkontroll, rekonstruksjon, trening og fysisk aktivitet etter kreftbehandling.

Hvis du lurer på hvordan det er å delta på et slik kurs, vil vi anbefale å lese denne teksten. Her deler et av våre medlemmer sine erfaringer fra kurset i 2014.

Har du spørsmål om kurset, kan du ta kontakt med sekretariatet i Brystkreftforeningen.