Mandag inviterte Oslo universitetssykehus (OUS) til presentasjon av resultatene fra prosjektet «Hvis pasienten fikk bestemme». OUS ønsket å gjøre noe med den lange ventetiden for utredning av brystkreft, en ventetid som tidligere har vært opptil tolv uker. I fjor fikk OUS 800.000 kroner i støtte fra Desingdrevet innovasjonsprogram (DIP) til prosjektet. Med hjelp fra designbyrået Desingit har OUS kommet frem til endringene som måtte gjøres.

- Designerne innhentet helt ny kunnskap gjennom å stille alle de dumme spørsmålene vi trodde vi visste svarene på. Deretter illustrerte de problemstillingene slik at alle ved sykehuset fikk en felles forståelse for hvilken vei vi skulle gå, sier Andreas Moan, prosjektdirektør ved OUS.

Designerne satte pasientenes opplevelser i sentrum for prosjektet. Det ble blant annet brukt dybdeintervjuer og observasjon, og man gjennomgikk rutiner, ansvarsfordeling og kommunikasjon. Brystkreftforeningen har hatt med brukerrepresentant Kari Melhus i prosjektgruppen.

- Helsevesenet er utrolig konservativt, og som fagfolk blir vi fort vant til å tenke på at vi vet best selv. Nå må vi øve oss på å spørre helsevesenets minst brukte ekspertgruppe – pasienten, sier Moan.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Andreas Moan, prosjektdirektør ved OUS, rettet en stor takk til pasientene som hadde bidratt i prosjektet under presentasjonen.

- Ventetiden kuttet med 90 prosent
Etter halvannet års arbeid er nye rutiner og organisering tatt i bruk. Dette har kuttet ventetiden med 90 prosent, ifølge OUSs egne tall.

Blant endringene som er gjort er at henvisning fra lege sendes til et felles henvisningsmottak; det er én vei inn til OUS. I tillegg er det jobbet med kommunikasjon mot fastlegene for hvordan å gi gode henvisninger. Pasienten får en henvisningskvittering fra legen for å vite at man er inne i systemet, samt et informasjonsskriv med kontaktinformasjon for spørsmål man skulle ha før OUS tar kontakt.

I henvisningsmottaket skal det være en røntgenlege som daglig vurdere henvisningene, slik at pasientene kan få time raskt. Pasientene ringes opp for timeavtale, og for enkelte tar det ikke mer enn to dager fra henvisning til undersøkelse med bilde- og prøvetaking. OUS har et samarbeid med private aktører som kan ta unna pasienter.

Selv om mange endringer allerede er gjort, er det fremdeles noen nye rutiner som gjenstår å sette i drift.

- Vi er godt i gang, men det er mye som skal skje og det tar ofte et års tid før nye rutiner er kjørt inn, sier Moan.

Støttes av Rosa sløyfe-midler
I forbindelse med prosjektet er det også opprettet en prosjektstilling som pasientkoordinator ved OUS. Stillingen er finansiert med støtte fra Rosa sløyfe-aksjonen. Eva Michelsen Ekroll, kommunikasjonsansvarlig for Rosa sløyfe-aksjonen og fungerende daglig leder i Brystkreftforeningen, forteller at aksjonen støtter stillingen over tre år.

- Det er satt som forutsetning at prosjektet og stillingen videreføres dersom det er vellykket. Brystkreftforeningen og Kreftforeningen bidrar med Rosa sløyfe-midler til prosjektet fordi vi ønsker fortgang i bedre organisering og kortere ventetid ved det sykehuset som behandler flest brystkreftpasienter i Norge. Vi håper dette kan være et lokomotiv i helsevesenet og et godt eksempel for andre helseforetak og kreftdiagnostisering i Norge, sier Ekroll.

Hun berømmer OUS og alle de ansatte for vilje til å gjøre noe med situasjonen og tilpasse sykehushverdagen etter pasientenes behov.

- Med den reduserte ventetiden tilfredsstiller OUS de medisinsk faglige retningslinjene og intensjonen fra myndighetene om maksimum 20 dager til behandlingsoppstart. Like viktig som kort ventetid, er forutsigbarhet og god informasjon underveis. Det føler vi OUS har gjort noe med, og vi i Brystkreftforeningen ser frem til å følge dette prosjektet videre, sier Ekroll.

Fornøyd helseminister

Helseminister Bent Høie var blant de fremmøtte til presentasjonen, og han lot seg imponere av resultatet.

- Jeg vil gratulere Oslo universitetssykehus med et fantastisk prosjekt. Det står virkelig respekt av resultatet dere har fått til, sa han.

- Den nye regjerningens visjon er å skape pasientenes helsevesen. Noe tydeligere uttrykk for det enn hva man ser i dette prosjektet, skal man lete lenge etter, sa Høie.

Den ferske statsråden understreket hvor viktig det er å lytte til pasientene for å gjøre endringer i norsk helsevesen.

- De mest radikale endringsagentene i norsk helsevesen er pasientene. Vårt mål er i mye større grad å ta pasientene med i endringene i hele helsevesenet. Det gir spørsmålene enn helt annen tilnærming, mente Høie, og konkretiserte med nettopp ventetid:

- Det er lett å ha en tilnærming til ventetiden som et medisinsk spørsmål, der man ser på ventetiden som et spørsmål for betydningen den har av overlevelse eller resultater, da glemmer man pasientens perspektiv. For pasientene oppleves ventetiden som en enorm tilleggsbelastning.

Norsk Designråd har på sine hjemmesider publisert en film om prosjektet.