Studien tar utgangspunkt i 609 dødsfall i USA som skyldtes brystkreft. 71 prosent av disse kvinnene hadde ikke vært til mammografiscreening. Tallene viser også at halvparten av de som døde var under 50 år. Altså var det flest kvinner under 50 år og som ikke hadde vært til screening som døde av sykdommen.

Enkelte steder i USA får kvinner helt fra 40 år tilbud om screening. I Norge omfatter Mammografiprogrammet kvinner i alderen 50 til 69 år. Seksjonssjef for Mammografiprogrammet hos Kreftregisteret, Solveig Hofvind, sier til forskning.no at hun er åpen for å diskutere en kostnad nytte-effekt av å screene yngre kvinner i Norge, men at det er mange faktorer som må på plass før det kan realiseres.

- Det er ikke bare snakk om selve screeningen. Man må også kalle tilbake mange flere og man må ha kapasitet til å behandle flere. Apparatet må altså være stort nok til å kunne ta imot dette økte trykket, sier Hofvind.