Konferansen har fokus på bildekvalitet, posisjonering og mammografiske teknikker i diagnostikk og utredning. I all hovedsak er dette rettet mot radiografer og annet fagpersonale med tilknytning til brystdiagnostikk og mammografiscreening i Norge, Sverige og Danmark.

Brystkreftforeningens styreleder Ellen Harris Utne og Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær Kreftforeningen ønsket deltagerne velkommen.

Her finner du programmet for konferansen: images/pdf/Nyheter/mammokonferanseprogram.pdf