Innlegg av Marit Røyneberg.

Over 100 kvinner blir hvert år reddet fordi de har gått til mammografi. Dette er helt unike, norske tall som bekrefter viktigheten av å møte til mammografiscreening.

Det tar tid fra oppstart av et screeningsprogram til en kan måle effekten. I Norge blir alle kvinner mellom 50 og 69 år innkalt til mammografi annet hvert år. Resultatene som nå er publisert tar for seg om lag 700 000 norske kvinner i perioden 1996-2009. Dødeligheten blant de som deltok i programmet er sammenlignet med dødeligheten til kvinner som ikke har deltatt. Resultatet er uomtvistelig positiv.

Også nyere internasjonale studier er sammenfallende med resultatene i Norge. Tidligere har en samlet evaluering av effektene av organisert mammografiscreening i Europa, vist tilsvarende reduksjon i dødelighet. Bak studien i Norge står Kreftregisteret og førsteforfatter Solveig Hofvind. Hun presiserer at resultatene som nå er kommet er særdeles viktige. Undersøkelsen er gjort på individnivå og har derfor et bedre evalueringsgrunnlag enn tidligere studier.

Mammografiprogrammet som har eksistert siden 1995 er i ferd med å evalueres i regi av Norges Forskningsråd. Kreftregisteret mener resultatene i studien vil være svært viktig i den forestående evalueringen.

Svært mange av våre medlemmer har oppdaget brystkreft gjennom mammografi. Nå ser vi endelig langsiktige resultater og gevinster av det offentlige mammografiprogrammet.

Brystkreftforeningen og Kreftforeningen oppfordrer kvinner til å møte til mammografi når en får innkallelse. Vi vet at tidlig oppdagelse er avgjørende for god prognose for brystkreft. Mammografiscreening redder liv.

Les Kreftregisterets pressemelding her

Les også:
Det offentlige Mammografiprogrammet 
Kreftregisterets artikkel: Nye dødelighetstall i tråd med tidligere europeiske studier