Tekst: Redaksjonen
Foto: Stockfoto

En av de nærmeste dagene mottar våre medlemmer et brev i posten. Der finner du faktura for 2023-kontingenten til Brystkreftforeningen. 

Medlemskontingenten er en av våre viktigste inntektskilder.  Den gjør det mulig å opprettholde og styrke våre medlemstilbud og arbeide for brystkreftberørtes interesser.

Meld deg inn her

Som medlem får du blant annet medlemsbladet Athene, mulighet til å møte andre brystkreftberørte gjennom aktivitetstilbud i lokalforeningen, benytte likepersonstjenesten, delta på nasjonale nettverkssamlinger og bidra i Rosa sløyfe-aksjonen.

Vennligst benytt KID-nummeret på giroen. Betalingsfristen er 20. februar.

Ved betaling i nettbank vil du få forespørsel om å opprette avtalegiro for betaling av fremtidig kontinngent. Vi anbefaler bruk av avtalegiro.