Denne studien kan bety at vi er et skritt nærmere et enda bedre tilpasset screeningprogram enn vi har i dag, skriver Dagens medisin. 

– Vi fant både at risikoen for å få påvist brystkreft, og for å måtte gjennomføre tilleggsundersøkelser, var høyere blant kvinnene som ble klassifisert med tett brystvev enn blant dem som ble klassifiserte med ikke-tett brystvev, sier professor Solveig Hofvind ved Kreftregisteret. Les hele artikkelen her i Dagens Medisin.