Nylig delte Kreftforeningen ut over 170 millioner kroner til forskning gjennom den årlige, åpne utlysningen.

I alt er 26 forskningsprosjekter tildelt støtte. Blant disse er flere rettet spesielt mot brystkreft:

Ved å klikke på prosjektnavnet får du en nærmere beskrivelse av det enkelte forskningsprosjektet på Kreftforeningens nettside.

Nylig ga Rosa sløyfe over 20 millioner til forskning. De fem prosjektene som fikk støtte er alle relatert til arvelig brystkreft, som var tema for Rosa sløyfe-aksjonen i 2016. 

Besøk Kreftforeningens nettsider for oversikt over hvilke andre prosjekter som fikk støtte.