organisert screening er minimal i screeningprogrammer som drives etter europeiske retningslinjer.

Det skriver Kreftregisteret på sine hjemmesider.

Det er cand. scient Ingrid Helen Ryste Hauge ved Fysisk institutt, Universitet i Oslo som har kommet frem til resultatene i forbindelse med sin doktorgradsavhandling «Technical quality control in the Norwegian Breast Cancer Screening Program with focus on radiation doses».

Et av forskningsprosjektene i forbindelse med doktorgraden handler om strålingsfaren ved mammografiscreening. Ut ifra forskningsresultatene konkluderes det med at sjansen for å få brystkreft som deltaker i Mammografiprogrammet på grunn av røntgenstrålingen er på 0,1 promille.

På hjemmesidene til Universitetet i Oslo finnes et sammendrag av doktorgradsavhandlingen