Yngre kvinner med hormonfølsom brystkreft går på hormonbehandling i mange av de fruktbare årene sine. I denne perioden kan man ikke bli gravid.

Ny forskning gir håp til denne gruppen.

Ikke større risiko for tilbakefall

– I dag er det mange kvinner som venter lenge med å få barn. Dersom disse får brystkreft og må gå på hormonbehandling i fem til ti år, forsvinner mange av de fertile årene. Derfor ville vi finne ut om en pause i behandlingen ville øke risikoen for tilbakefall, sier Anna Barbro Sætersdal, som er overlege ved brystkreftseksjonen på Radiumhospitalet og som leder den norske delen av den internasjonale Positive-studien.

Siden 2017 er det på verdensbasis inkludert over 500 brystkreftrammede kvinner mellom 18 og 42 år som etter å ha gått på hormonmedisiner i halvannet til tre år, tok et avbrudd på inntil to år for å forsøke å bli gravide. Disse måtte først vente noen måneder for å «vaske ut» hormonmedisinen, og deretter kunne de forsøke å bli gravide. Pausen i behandlingen var satt til inntil to år for at kvinnene skulle rekke unnfangelse, fødsel og eventuell amming før de begynte med hormonbehandlingen igjen.

De foreløpige resultatene viser at disse kvinnene ikke hadde større risiko for tilbakefall enn de som var i kontrollgruppen.

– Det er oppløftende resultater, sier Sætersdal, som imidlertid understreker at det fortsatt er gått relativt kort tid og at oppfølgingen i årene fremover vil gi et bedre grunnlag for en sikrere konklusjon.

Bevart fertiliteten etter brystkreftbehandling

Gledelig var det også at mange hadde bevart fertiliteten etter å ha gått gjennom brystkreftbehandling. Til sammen fikk kvinnene i studien 365 barn i løpet av avbruddene i behandlingen.

Resultatene fra studien så langt gjør at leger med litt større trygghet kan råde brystkreftrammede kvinner til å ta en pause i behandlingen hvis de ønsker å få barn.

– Men jeg vil presisere at et avbrudd i hormonbehandlingen alltid må gjøres i samråd med legen, sier Sætersdal.

For unge kvinner som får brystkreft, anbefales det å få tatt ut egg som fryses ned før behandlingen starter. Dette kan være en god forsikring i tilfelle man får problemer med å bli gravid etter endt kreftbehandling.

– Vi anbefaler derfor alltid fertilitetsbevarende behandling for kvinner som får brystkreft i fruktbar alder, sier overlege Anna Barbro Sætersdal. 

 

Definisjoner

  • Hormonfølsom brystkreft:
    Brystkreftsvulster kan være såkalt hormonfølsomme. Det betyr at kreftcellene i svulsten i betydelig grad bruker hormonene østrogen og progesteron for å vokse.
  • Hormonbehandling:
    Hormonfølsomme svulster kan behandles med antiøstrogener og aromatasehemmere. Hensikten med behandlingen er å hindre brystkreftceller i å dele seg. Vanligvis gis hormonbehandling i fem til ti år.

Les mer om Positive-studien i The New England Journal of Medicine.