Legatmidlene skal brukes til ting eller gjøremål som vil kunne bidra til en hyggeligere hverdag og til økt velvære man ellers ikke ser seg i stand til å prioritere".

Førstkommende søknadsfrist er 20. mars 2019. Mer informasjon og søknadskjema finnes på www.anettandersenslegat.no.

F
or mer informasjon om mulige legater: Legathåndboka.no
For mer informasjon om hvor man kan søke støtte. Se her