Dette gjør at man i løpet av noen uker kan forvente et bedre tilbud for de som har behov for kontroller, altså videre oppfølging etter gjennomgått behandling.
Aftenposten har i flere uker skrevet om konsekvensene av at Helse Sør-Øst ved årsskiftet sa opp avtalen med private røntgeninstitutt om mammografi.

Se Aftenpostens artikkel her