Det fortalte nestleder i NBCG, professor Bjørn Naume, under gruppens åpne fagmøte fredag.

– Fertilitetsbevarende tiltak ved brystkreftbehandling er viktig, og NBCG må utarbeide noe på dette området som gjør at vi bedre kan ivareta denne omsorgen i flere faser av behandlingen. Det vil vi gjøre ved å sette ned en gruppe som kan ferdigstille et forslag om dette frem til Onkologisk Forum i november, sa Naume.

Nyheten kom etter at Anna Sætersdal, overlege ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet, tidligere under det åpne møtet hadde holdt foredrag om fertilitetsbevarende tiltak for unge kvinner diagnostisert med brystkreft.

– Studier viser at unge kvinner diagnostiert med brystkreft har mange spørsmål om fertilitet og muligheten til å få barn etter behandling. De er kanskje mer opptatt av dette enn hva behandlerne er klar over, fortalte Sætersdal.

Overlegen holder kurs for unge brystkreftpasienter, og fortalte at fertilitet og ønske om barn ofte er et tema på disse kursene.

– Mange av kursdeltagerne kommer med tilbakemelding om at ingen av behandlerne har snakket med dem om fertilitetsbevarende tiltak før brystkreftbehandling igangsettes eller hvordan dette påvirker muligheten til graviditet på et senere tidspunkt, sa overlegen.

Sætersdal avsluttet sitt foredrag med å oppfordre behandlere til å diskutere fertilitetsbevarende tiltak med pasientene tidlig i behandlingsforløpet.