Det skriver Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten på sine nettsider, nyemetoder.no

Dette er andre gang brystkreftmedisinen Kadcyla vurderes av Beslutningsforum for nye metoder. Beslutningsforum sa også nei til å innføre brystkreftmedisinen i oktober 2014, men besluttet at leverandøren Roche kunne levere et nytt tilbud på legemiddelet. På møtet mandag 14. mars stod Kadcyla igjen på sakslisten, men med nytt avslag har altså ikke forhandlingene om legemiddelet ført frem.

– Det er for oss uforståelig at leverandøren og norske helsemyndigheter har brukt halvannet år på å forhandle, og at det etter så lang tid likevel resulterer i et nei. Vi er kjent med at det er levert flere ulike avtaleforslag og forventet at det skulle være mulig å enes om en avtale for dette legemiddelet som har vist seg å ha så god effekt, sier Beate Christine Wang, daglig leder i Brystkreftforeningen, etter avgjørelsen.

– Et stort tap for norske pasienter
Kadcyla brukes i behandlingen av brystkreft med spredning, det vil si pasienter med HER2-positiv, inoperabel eller metastatisk brystkreft. Det er anslått av 100 pasienter er aktuelle for behandlingen med legemidlet hvert år i Norge.

– Internasjonale og nasjonale retningslinjer er ikke til å ta feil av, Kadcyla er anbefalt andrelinje-behandling for denne typen brystkreft. Legemiddelet er godkjent og i bruk i store dele av den vestlige verden. Dette avslaget er et stort tap for norske brystkreftpasienter hvor livsforlengende medisiner er avgjørende, sier Wang, og fortsetter:

– Dette avslaget kan ikke være endelig. Vi forventer at partene møtes igjen. 

– Tung beslutning
Lars Vorland, leder av Beslutningsforum for nye metoder, sier at avslaget er en tung beslutning å ta på vegne av pasientene.

– Per nå mener vi effekten av legemiddelet ikke forsvarer den høye prisen, sier han til nyemetoder.no.

Ifølge nettstedet har Legemiddelkjøpssamarbeidet (LIS) og legemiddelfirmaet Roche etter forrige beslutning forhandlet om pris. Beslutningsforum for nye metoder har vært kjent med og gitt føringer for disse forhandlingene. Roche har gitt nye pristilbud, og Statens Legemiddelverk har gjort ny beregning basert på et nytt tilbud.

– Vi ønsker ikke krevende, og for oss, uoversiktlige, betalingsløsninger for legemidler, slik noen av avtaleforslagene fra legemiddelfirmaet innebærer. Men selv med slike avtaler, er prisen for høy, sier Vorland. 

Overrasket og skuffet
Roche sier seg både overrasket og skuffet over avslaget i Beslutningsforum for nye metoder. De hevder å ha strukket seg langt, både økonomisk og i variasjon av betalingsløsninger, i til sammen seks pristilbud.

– Vi opplever at våre laveste pristilbud ikke blir akseptert fordi myndighetene sier nei til å ta i bruk moderne prisløsninger. Norske pasienter går dermed glipp av muligheten til livsforlengende og mer skånsom behandling, sier kommunikasjonsdirektør Line Walen i Roche Norge.

– Vi forstår at myndighetene står overfor vanskelige prioriteringer. Samtidig bør alvorlig syke pasienter og deres leger ha mulighet til å velge de beste behandlinger som fins i dag. Kadcyla vil være aktuell for omtrent 100 pasienter årlig, og vil dermed medføre en begrenset utgift for sykehusene, sier administrerende direktør Elizabeth Jeffords i Roche Norge.