Kronikk fra Brystkreftforeningen

Brystkreftforeningen oppfordrer alle inviterte til å møte opp! Vi vil fremsnakke det norske Mammografiprogrammet, som siden oppstarten i 1996 har reddet mange liv.    

Bli medlem

Alle norske kvinner mellom 50 og 69 er heldige. De inviteres til mammografiundersøkelser hvert annet år, noe som har stor betydning for at brystkreft oppdages tidlig. Blant de om lag 3500 kvinnene som årlig får diagnosen brystkreft, oppdages så mange som 1000–1200 tilfeller takket være Mammografiprogrammet. Mammografi kan avsløre svulster som er for små til at kvinnen selv klarer å kjenne dem, og målet er å oppdage brystkreft tidlig slik at flere overlever og behandlingen blir så skånsom som mulig. Studier viser at blant kvinner som inviteres til Mammografiprogrammet, er dødeligheten av sykdommen redusert med om lag 40 %. Så hvorfor møter ikke du som blir invitert? 

Ikke viktig?

 Lar du være fordi du tenker at det ikke er så viktig? Tenker du at fordi ingen i familien er rammet av brystkreft, er det liten sjanse for at du selv blir rammet? Kun hos en liten andel av de som får brystkreft, påvises det en arvelig, økt risiko. Tenker du kanskje at det holder at du selv følger med på brystene dine og går til lege dersom du oppdager en endring?  Selvfølgelig er det viktig å oppsøke lege dersom du oppdager en forandring. Men – for å sitere Kreftregisteret: «Når kreftsvulsten er så stor at du kjenner den, burde den allerede vært tatt ut». Du bør altså både bli kjent med brystene dine og følge Mammografiprogrammet.

Når kreftsvulsten er så stor at du kjenner den, burde den allerede vært tatt ut.

 

Redd for overbehandling? 

Tør du ikke å delta fordi du er redd for overdiagnostisering og overbehandling? Det er kreftceller i alle brystkreftsvulstene som påvises, men mammografiundersøkelsen kan avsløre brystkreft som vokser så sakte at kvinnene trolig kunne levd resten av livet uten at sykdommen var blitt oppdaget. I dag finnes ikke gode metoder for å skille disse kreftsvulstene fra de som vokser raskere og som trenger behandling. Noen får altså en behandling de muligens ikke hadde trengt. Dette er ikke feildiagnostisering, men en mulig overbehandling av noen av kreftsvulstene som påvises. Seks av 1000 som blir undersøkt i Mammografiprogrammet, får diagnosen brystkreft. Kreftregisteret anslår at blant disse seks, blir én overdiagnostisert. Ingen studier har vist at kreftsvulster i brystet har forsvunnet uten behandling, og all erfaring tilsier at kvinner uansett ønsker behandling når brystkreft er påvist.  

Les mer om mammografi

Dårlig tid 

Lar du være å gå simpelthen fordi hverdagen ikke går opp? Du har kanskje en krevende jobbsituasjon, omsorg for barn og andre forpliktelser? Vi oppfordrer deg likevel innstendig til å møte opp! Husk at du kan få byttet mammografitime hvis tidspunktet ikke passer og noen mammografisentre har også kveldsåpent.   

Brystkreftforeningen har om lag 15 000 medlemmer. Blant disse har flere fått påvist brystkreft i et tidlig stadium. De er i dag friske, nettopp fordi de takket ja til å delta i Mammografiprogrammet. Vår oppfordring er derfor: Møt opp, og be venninnen, tanten, datteren din, naboen og moren din om å gjøre det samme! 

Hilsen Brystkreftforeningen