Helt siden 1977 har det vært arrangert samlinger for alle de nordiske brystkreftforeningene. Det første møtet ble arrangert i Oslo, med besøk fra blant annet USA hvor man fortalte om brytkreftnettverket som ble dannet der allerede på 50-tallet. Nå har de nordiske foreningene vokst seg store og har et godt samarbeid på tvers av landegrensene, og det er med glede at alle skal samles igjen!

På programmet i år står blant annet metastatisk brystkreft, ernæring, livskvalitet og rehabilitering, sex og samliv og mammografi. Det vil også foreleses om ny brystkreftforskning og KARMA-studien.

Hele Hovedstyret til FFB, samt sekretariatet, vil være representert på konferansen fra Norge. I tillegg har flere lokalforeninger i FFB allerede meldt seg på.

Konferansen avholdes på Radisson Blu Waterfront Hotel.

Påmelding her 

Nordisk konferanse arrangeres hvert annet år. Om to år er det FFB og Norges tur!