Brystkreft med spredning er årsaken til de fleste dødsfall ved brystkreft.  Nyere forskning viser at kvinner som ble behandlet med Afinitor (everolimus) kombinert
med standard antihormonbehandling i snitt fikk 11 måneder ekstra levetid uten sykdomsforverrelse, sammenlignet med 4,1 måneder ved antihormonbehandling alene3. Den verdensomspennende Bolero-2 studien viste også at 1 av 3 pasienter fikk forlenget levetid uten progresjon på over ett år.

– Dette er det største medisinske fremskrittet på over 10 år for pasienter med hormonfølsom brystkreft. At EU og Norge godkjenner så raskt, forteller hvor sterke dataene er,
kommenterer professor Erik Wist, leder av Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG) og overlege ved kreftavdelingen på Oslo Universitetssykehus.

Les pressemelding her

Leder av Brystkreftforeningen , Marit Røyneberg sier til VG at det hun har hørt om Afinitor er svært spennende.

Les artikkelen fra VG her