Det norske legemiddelfirmaet Lytix Biopharma, som holder til i Tromsø og Oslo, utvikler immunterapi mot kreft.

Firmaet står bak utviklingen av kreftmedikamentet LTX-315, som potensielt kan brukes i behandlingen av flere forskjellige krefttyper, deriblant brystkreft.

Glad for støtte

Tross gode forskningsresultater og mange lovord så langt, gjenstår mer arbeid og utprøving før LTX-315 eventuelt kan brukes som anbefalt kreftbehandling ved norske sykehus.

Støtten fra Forskningsrådet på nesten 16 millioner kroner er et viktig bidrag i den videre forskningen.

– Vi er glade for at Forskningsrådet deler vårt syn på potensialet til LTX-315, og støtter arbeidet vårt med å gi kreftpasienter en bedre behandling, sier Håkan Wickholm, administrerende direktør i Lytix Biopharma i en pressemelding.

Inkluderer norske pasienter

I pressemeldingen kommer det frem at støtten blant annet går til en fase II studie hvor pasienter med trippel-negativ brystkreft kan inkluderes. Dette er en undergruppe av brystkreft hvor det fremdeles er manglende kunnskap om hva som er de viktigste faktorene som stimulerer kreftcellene. 

– Tildelingen betyr at vi har finansering til å inkludere to norske sykehus i denne utprøvingen (Haukeland og Radiumhospitalet), skriver Wickholm i en epost til Brystkreftforeningen.

– Norske pasienter kan bli med i den kliniske utprøvingen dersom de oppfyller inklusjonskriteriene, skriver han.

Fra fase I til fase II

42 pasienter har blitt behandlet med LTX-315 alene i to fase I studier. Positive resultater fra disse studiene utgjør grunnlaget for den videre forskningen.

– Av disse 42 pasienten hadde syv av dem brystkreft. To av disse hadde trippel-negativ brystkreft, skriver Wickholm.

– Studien vi nå skal i gang med starter med en kort fase I-del, som inkluderer 9-12 pasienter. Deretter går vi over til fase II studien med flere pasienter, opplyser den administrerende direktøren.

LTX-315 og Lytix Biopharma ble i 2016 omtalt i VGs artikkel "Her er norsk kreftforskning i verdensklasse"

Om LTX-315

​LTX-315 er et peptid (et lite protein som består av 9 aminosyrer) som binder seg til overflaten av kreftceller og dreper disse cellene ved at cellemembranen brister. I tillegg til den fysiske skaden på kreftcellene ser det ut til at LTX-315 fører til at immunforsvaret reagerer mot kreftcellene, og dermed hjelper kroppen til å bekjempe svulster og beskytte mot nye svulster (tilbakefall). Denne typen behandlingsprinsipp kalles immunterapi. LTX-315 gis som direkte injeksjon i en eller flere svulster som er tilgjengelige gjennom huden. (Kilde: Helse-norge.no)