– Flere av våre medlemmer som lever med metastatisk brystkreft har ytret behov for å møtes og dele erfaringer, forteller Kari Eliassen, nestleder i Brystkreftforeningen Asker og Bærum.

Eliassen er en av dem som på bakgrunn av disse tilbakemeldingene har tatt initiativ til å lage en ny og fast møteplass for medlemmer i Brystkreftforeningen som lever med metastatisk brystkreft. Første møte er den 2. februar 2015, klokka 18, i Øvre Vollgate 11 i Oslo. Alle medlemmer i Brystkreftforeningen, også dem tilknyttet andre lokalforeninger enn Oslo og Asker og Bærum, er velkommen til å delta. Familie eller venner kan også være med.

– På det første møtet i februar kommer onkolog og leder av Norsk Bryst Cancer Gruppe, Erik Wist, for å snakke litt om behandling av metastatisk brystkreft og hva som er nytt på forskningsfronten. Det vil også bli mulighet til å stille spørsmål til Wist, som er en av Norges fremste eksperter på brystkreft, forteller Eliassen. 

Hun håper disse treffpunktene kan bli en velfungerende møteplass for dem som lever med metastatisk brystkreft. 

– Veien blir til mens vi går, men vi kan tenke oss å samle medlemmer en gang i måneden. Ved noen møter er det kanskje bare for å møte hverandre og kunne snakke sammen, og ved andre møter kan det være faglige foredrag, sier Eliassen, og fortsetter:

– Dersom noen ønsker å opprette selvhjepsgrupper etter å ha møttes her, kan vi også bistå med det.

Tid og sted for møtet er mandag 2. februar 2015, klokken 18-20, i Øvre Vollgate 11, Oslo. Send epost til Kari Eliassen på k-eliass@online.no for påmelding. Møtet er åpent for alle medlemmer av Brystkreftforeningen. 
Send gjerne inn medisinske spørsmål ved påmeldingen, så vil Erik Wist forberede dette til møtet.