- Nettsiden er en god start for samarbeidet mellom pasientorganisasjoner og LMI. Det betyr at informasjonen er tilgjengelig for pasientorganisasjonene, sier daglig leder Beate Christine Wang i Brystkreftforeningen. 

LMI er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Både norske og utenlandske legemiddelselskaper som utvikler, produserer, selger eller mar­kedsfører legemidler i Norge kan være medlem av foreningen. På LMI.no har foreningen nå opprettet en egen side under fanen For pasientorganisasjoner.

Sterkt regulert
- Kommunikasjonen mellom LMI og pasientforeninger og pasienter er strengt regulert i Norge, og det gir en trygghet på hva som blir formidlet. Dette nettstedet kan bli viktig for mange brystkreftberørte framover, sier Wang.

På den nye siden kan du blant annet få relevant informasjon til- og for pasienter og pasientorganisasjoner. Informasjon om kliniske studier, bakgrunn om legemiddelindustrien, legemiddelmangel og koronaviruset, er noe av det du kan lese om. 

Medisiner blir til
På den nye nettsiden kan du også blant annet se videoer om hvordan nye medisiner blir laget, hvorfor det tar så lang tid eller hvordan det norske innkjøpssystemet for legemidler fungerer. 

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI, sier til Brystkreftforeningen.no at hun håper siden kan gi mer samarbeid og muligheter mellom partene. 

- Det er strenge reguleringer for hva selskapene kan si og, ikke minst om produkter, men det finnes fortsatt mye vi som industri kan kommunisere. Målet er at pasienter og pasientorganisasjoner kan bruke denne siden for innblikk i hvordan industrien jobber, hvilke saker som er viktige for oss, men ikke minst hvor det kan være saker som gjelder for oss alle. Som for eksempel kliniske studier, legemiddelmangel eller sikkerheten rundt koronavaksiner, understreker Bekkemellem. Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI.

Pasientbrukergruppe
Det er en nyopprettet pasientbrukergruppe som har kommet med innspill til saker, problemstillinger og strukturell organisering for å styrke kommunikasjonen fremover mellom LMI og pasientforeningene. 

LMI.no har også inkludert en seksjon for nyheter for pasienter og pasientorganisasjoner.