- Studien er svært overbevisende, sier leder for Norsk Bryst Cancer Gruppe, professor og overlege Erik Wist ved Oslo Universitetssykehuset, Ullevål til VG.

Studien Wist henviser til er gjort av The UK Standardisation of Breast Radiotherapy. De rekrutterte 4.451 brystkreftpasienter til en undersøkelse mellom 1999 og 2002.

Gjennom to studier ga de pasientene ulik strålebehandling når det gjaldt antall behandlinger og dose. Begge gruppene ble sammenlignet med standardstråling på 50 Gy gitt i 25 behandlinger over fem uker.

Mindre skade på friskt vev
I en studie fikk pasientene færre, men sterkere dagsdoser over fem uker. I den andre studien fikk pasientene sterkere dagsdoser over bare tre uker.

I begge studiene hadde svært få fått tilbakefall av kreft etter ti år, men for de som fikk sterkere dagsdoser over bare tre uker kom flere oppløftende resultater.

For blant pasientene som fikk behandling over bare tre uker, var det betydelig mindre skade på omkringliggende friskt vev i brystet. Resultatene var de samme uavhengig av pasientens alder, kreftsvulst og medisinbruk.

Sidestilt med fem ukers-behandling
Norsk Bryst Cancer Gruppe bestemte på et møte i juni å sidestille den nye behandlingsformen med den gamle konvensjonelle måte å gi stråling på, opplyser Wist til VG.

- Vi regner med at alle norske strålebehandlingssentra vil følge anbefalingene som kommer fra Norsk Bryst Cancer Gruppe, sier Wist.

Til nå har det vært vanlig å gi pasienter ved norske sykehus strålebehandling over fem uker, nå kan behandling skje over tre uker. Da vil hver enkelt dose være litt større enn tidligere. Man går fra 2 Gy til 2,67 Gy. Samlet sett får pasientene likevel mindre stråling enn ved den tidligere behandlingen, i og med at behandling skjer over tre uker istedenfor fem. Tre ukers behandling gir totalt 40 GY, fem ukers behandling gir totalt 50 Gy.

Etter anbefalingen fra Norsk Bryst Cancer Gruppe er flere strålebehandlingsavdelinger i gang med å innføre en standard for utvalgte pasienter med strålebehandling i tre uker fremfor i fem uker.

Det er imidlertid ikke avklart om høyere dagsdose kan gi mer skade på hjertet. Dermed har NCBG sagt at de som bestråles på venstre siden, skal gjør det med en pustestyrt teknikk slik at mesteparten av hjertet ikke berøres.