Se de nye retningslinjene her.  
Epost er sendt til Brystkreftforeningens likepersoner og lokalledere