— Brystkreft har beriket mitt liv, sa en overveldet Inger Hasle i sin takketale. Til stående applaus mottok hun et kunstverk av Terje Risberg som det synlige beviset på hennes æresmedlemskap i Brystkreftforeningen.

Fra tabu til åpenhet
Brystkreftsaken står sentralt for henne, og hun understreket den store utviklingen som har skjedd på feltet både helsefaglig og i samfunnet generelt.

- Da jeg ble syk, var det ingen som snakket om hva det betydde å få brystkreft. Jeg savnet å snakke med noen som hadde overlevd kreften. Det har skjedd en utrolig utvikling fra å være tabu til at vi nå åpent kan snakke om det å ha brystkreft. Brystkreftforeningen har mye av æren for at kreftsaken har fått fokus i samfunnet.  Åpenhet er bra! Det har vært en reise jeg ikke ville ha vært foruten.

- Jeg liker ikke å stå i fokus, utbrøt det nye æresmedlemmet. Men Inger Hasle liker at brystsaken får oppmerksomhet og har i en alder av 82 år fremdeles stort engasjement.

Skrev historiebok
I anledning Brystkreftforeningens 20 års jubileum i 2012, skrev Hasle boken "FFBs HISTORIE". Boken gir en grundig innføring i Brystkreftforeningens oppstart, tidlige år og utvikling og arbeid underveis.

I tillegg til nasjonale verv, startet Hasle opp lokalforeningen for Asker og Bærum i 1992. Hun har vært både leder, kasserer og revisor i sin egen lokalforening. 82-åringen er fremdeles aktiv som likeperson på Vardesenteret.

Og leder av Brystkreftforeningen Asker og Bærum, Negesti Oppegaard, takket Hasle for nettopp hennes mangeårige engasjement for brystkreftsaken.

- Du utstråler en trygghet for oss alle, og beriker oss!