Tirsdag var det offisiell åpningen av likepersonskontoret «Møtepunktet» ved Ahus. «Møtepunktet» er et samarbeidstilbud hvor flere pasientforeninger bidrar for å hjelpe pasienter og pårørende som har behov for å møte en likeperson, eller som trenger informasjon om hvor de kan henvende seg for å få hjelpen de trenger.

Brystkreftforeningen har flere likepersoner som bidrar inn i tilbudet. Ann-Lill Weidemann, besøksleder og nestleder i Brystkreftforeningen Øvre Romerike, har også bidratt i styringsgruppa for «Møtepunktet».

- Det har vært et omfattende arbeid. I tillegg til tilrettelegging her, har vi også vært på sykehuset i Tønsberg og sett hvordan deres «Møtepunkt» er organisert. Vi får et lignende tilbud her, sier Weidemann, og forklarer:

- Vi skal bistå pasienter og pårørende som har spørsmål eller lurer på hvor de skal henvende seg. Vi har kontaktinformasjon til likepersoner for ulike diagnosegrupper, men også kontaktinformasjon til personer på sykehuset for medisinske spørsmål. I tillegg kan sykehusavdelingene henvise til «Møtepunktet» og fortelle om oss dersom det er pasienter eller pårørende som ønsker å snakke med en likeperson.

Hilde Tuhus Sørli fra Norges Blindeforbund har ledet styringsgruppas arbeid, og holdt tale ved den offisielle åpningen torsdag.

- «Møtepunktet» er et tilbud som kommer i tillegg til den gode medisinske behandlingen man får her på sykehuset. Ved «Møtepunktet» får man anledning til å møte en likeperson, som er et menneske med verdifull erfaringskompetanse og som vet hva de innebærer å være pasient, eller en som har verdifull kompetanse i det å være pårørende, sa Tuhus Sørlie.

Hun omtalte videre likepersoner som mennesker som har god tid til å lytte, samt informere om ulike organisasjoner og de tilbudene som finnes.

- Mange gjenvinner troen på fremtiden etter å ha møtt en likepersoner, og det blir lettere å finne sin vei videre i livet. Det er verdifullt, sa styringsgruppelederen.

  •