I en forskningsrapport fra FAFO i 2011 om "Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet" kom det frem at over 50 % med brystkreft har behov for to eller flere rehabiliteringstilbud i etterkant av behandling. I undersøkelsen kom det også frem at over halvparten av kreftpasienter ikke har mottatt noe rehabiliteringstilbud i det hele tatt.

Mer informasjon om tilbudet her