– Pasientene har i frustrasjon og maktesløshet ventet på Kadcyla siden 2014. Det er for oss uforståelig at man etter så lange forhandlinger fremdeles ikke klarer å komme til enighet. Det er en betydelig belastning for pasientene som trenger denne behandlingen. Når Kadcyla behandles for tredje gang, hadde vi forventet et ja, sier Wang.

Fredag sa Beslutningsforum for tredje gang nei til brystkreftmedisinen Kadcyla. Legemiddelet ble også avslått i 2014 og i 2016.

– I disse forhandlingene er det pasientene som betaler prisen. Det er en umenneskelig påkjenning å vite at det finnes godkjent behandling som gis ved private institusjoner i Norge som kan forlenge livet, og samtidig skal man nektes å få den. Dette svekker livskvaliteten, sier Wang.

Hun påpeker at det ikke er første gang brystkreftpasienter opplever lang ventetid og mye kamp før et legemiddel blir godkjent.

– Det samme var historien med Perjeta. Vi er svært bekymret over den todelingen vi ser i norsk helsevesen og kreftbehandling, sier Wang.

KadcylaWang stiller seg spørrende til at Kadcyla er godkjent i det offentlige helsevesenet i en lang rekke land, men på nytt ikke godkjennes i Norge.

Ifølge Roche er Kadcyla i bruk i det offentlige helsevesenet i Sverige, Danmark, Finland, Irland, Belgia, Nederland, Østerrike, Sveits, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Tsjekkia, Bulgaria og Hellas.

Ifølge Dagens Medisin har myndighetene fått syv pristilbud fra legemiddelfirmaet Roche på Kadcyla. Fremdeles mener Beslutningsforum at kostnadene er for høye til at legemiddelet kan innføres.

– Det er en vanskelig sak, som vi diskuterte angående. Men tvilte oss frem til et nei, sier Lars Vorland, leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Nord, til Dagens Medisin. 

Storbritannia sa nylig ja til Kadcyla, men Vorland sier til Dagens Medisin at dette ikke påvirker Beslutningsforums beslutning.

– Vi bruker prinsippene vi alltid har gått etter. Hvis effekten hadde vært bedre dokumentert, ville QALY gått ned, men prisreduksjonen fra Roche denne gangen hadde liten innvirkning på totalkostnadene, sier Vorland.

Ifølge Vorland vil Beslutningsforum vurdere saken igjen dersom det kommet et nytt pristilbud eller mer dokumentasjon på legemiddelets effekt etter bruk i andre land.