I arbeidet med å styrke tanker og kropp finner du her verdifull erfaring fra andre som har vært igjennom det samme. På nettstedet vil det også bli informert om positive forskningsnyheter innen kreft.
Videre vil en finne skreddersydde reiser for kreftpasienter og en nettbutikk med produkter som er komplementære til behandlingen.

Les mer på: www.kreftkamp.no