- Målsetningen i nettverket er å få bedre brystkreftforskning og mer brystkreftforskning. Dette er et oppstartsmøte for nettverket, hvor gruppene i nettverket kan presentere seg og forskningsvirksomheten sin, slik at vi kan bli litt mer kjent med hverandre for å få til tettere og nærer samarbeid, sier Kristine K. Sahlberg.

Sahlberg leder et forskningsteam ved Vestre Viken som i fjor søkte om forskningsstøtte fra Helse Sør-Øst for å lage et regionalt nettverk for brystkreftforskning i helseregionen. Søknaden resulterte i seks millioner kroner i økonomisk støtte, fordelt over tre år. Nettverket består av brystkreftforsknings grupper fra blant annet Oslo Universitetssykehus, Vestre Viken, Sykehuset i Østfold og Akershus Universitetssykehus.

- Innen dette nettverket er det en del grupper som har veldig tett samarbeid fra før, og så er det noen som ikke har så tett samarbeid. Vi ønsker at gruppene skal bli bedre kjent med hverandre, slik at flere sykehus inkluderes og øker forskningsaktiviteten, sier Sahlberg.

Økt brukermedvirkning
I tillegg til forskningsgruppene i nettverket, var også Brystkreftforeningen invitert til å presentere seg.

- Brystkreftforeningen er en samarbeidspartner i dette nettverket, og har vært det allerede fra søknaden om forskningsstøtte ble sendt til Helse Sør-Øst. Det er et politisk trykk på økt brukermedvirkning, og jeg tror det er veldig bra og veldig viktig, sier Sahlberg.

Hun sier at mange av aktørene i nettverket har hatt et tett samarbeid med Brystkreftforeningen tidligere, gjennom bidrag til Athene, fagforedrag på foreningens medlemskurs og samlinger, og har vært i tett dialog med Brystkreftforeningen på andre områder.

- Vi i nettverket ønsker å fortsette med samarbeidet, gjøre det enda tettere og se på muligheten for samarbeid og få inn brukere i forskningsprosjekter der hvor det kan være aktuelt. Jeg tror ikke det er aktuelt i all forskning, men vi har noen kliniske rettete forskningsprosjekter fremover hvor vi kunne tenke oss brukere inn i for eksempel referansegrupper, sier hun.

- Vil øke forskningsforståelsen
Konstituert daglig leder i Brystkreftforeningen, Eva Michelsen Ekroll, ser frem til et enda tettere samarbeid med brystkreftforskningsmiljøet.

- Brystkreftforeningen har bidratt med brukermedvirkning på andre områder tidligere, og jeg tror brukermedvirkning også i forskning er et gode. Det vil bidra til å øke befolkningens forståelse av hvor viktig forskning er, men betyr også at brukerne kan bidra til å identifisere områder hvor man ønsker mer kunnskap, sier hun, og fortsetter:

- Selv om Brystkreftforeningen har betydelig erfaring med brukermedvirkning, er brukermedvirkning i forskningsprosjekter ganske nytt og vi ser frem til sammen med forskningsmiljøet å finne gode løsninger på hvordan slik brukermedvirkning kan optimaliseres.