Sist helg hadde Brystkreftforeningen under 40 landssamling i Haugesund. Søndag stod valg av nytt styre på programmet. Der ble Veronica Frantzen valgt til ny styreleder.

- Det er så givende, spennende og inspirerende å sitte i styret. Det er slitsomt, men det er så fint å jobbe med noe som betyr så mye for så mange, sier Frantzen.

Den viktigste jobben til styret er å planlegge den årlige landssamlingen for Brystkreftforeningens medlemmer under 40 år. Her møtes unge brystkreftrammende for å dele erfaringer og møte likesinnede. I år deltok mange ferske medlemmer på samlingen.

- Det er jo synd at det er så mange nye medlemmer, men når situasjonen er slik er det fint at så mange vil delta. Det gjør godt å møte andre i samme situasjon, dele litt erfaringer og vite at man ikke er alene, sier den nye styrelederen.

Ønsker aktive unge
I år deltok 41 kvinner på samlingen, i tillegg til seks stykker fra styret.

Veronica Frantzen er ny styreleder i Brystkreftforeningen under 40.
 

Selv om samlingen åpenbart betyr mye for de som deltar, er det likevel mange i målgruppen som ikke er med. Frantzen håper at flere medlemmer vil delta i fremtiden, også av de som er ferdig behandlet.

- De som er ferdig behandlet har så mye å bidra med til andre som har havnet i samme situasjon, sier hun.

Tilbakemeldinger bestemmer tema
Jobben med å planlegge neste års samling er allerede i gang.

- Det første vi tar stilling til er hva slags tema vi skal ha på samlingen. Etter hver samling har vi et evalueringsskjema, der deltagerne kan komme med forslag til hva de vil ha om på neste samling og tips til foredragsholdere. Det vurderer vi opp mot hva vi har hatt som tema på de siste samlingene, og hva som på sikt kan nå ut, sier hun.

- Så gjelder det å finne foredragsholdere, planlegge programmet, og i tillegg kommer en del praktiske ting som sted for samlingen og alt som kommer med det, sier hun.

Veteran
Det er ingen uerfaren kvinne som skal lede styret. 31-åringen går inn i sitt sjette år som styremedlem, og har tidligere vært både vararepresentant og nestleder.

- Når jeg er ferdig med perioden som leder, vil jeg kanskje ta en pause. Jeg tror det er viktig at andre får slippe til med nye ideer, tanker, kanskje lage litt andre typer samlinger, sier kvinnen som nettopp har avsluttet sin sjuende samling.

- Men det betyr ikke at jeg ikke kommer tilbake. Jeg er bare 31 år, så jeg har jo en del år igjen i denne gruppa.

Det nye styret:
Leder: Veronica Frantzen
Nestleder: Siv Elisabeth Hauglann
Sekretær: Anne-Kari Prestegård
Kasserer: Ann Jeanett Klinkenberg
Styremedlem: Ingvild Røise
Styremedlem: Ingrid Liane
Vara: Miriam Orstad
Vara: Susanne Berg

Les mer om Bystkreftforeningen under 40