For å få støtte til prosjekter fra ExtraStiftelsen må du søke via en godkjent søkerorganisasjonen. Brystkreftforeningen har slik status hos ExtraStiftelsen. Det betyr at du via Brystkreftforeningen kan søke ExtraStiftelsen om støtte til å gjennomføre et prosjekt eller tiltak.

Dersom du har en idé, ber vi deg ta kontakt med sekretariatet i Brystkreftforeningen for mer informasjon og veiledning.

På grunn av nært forestående søknadsfrist må dette skje så snart som mulig, senest innen utgangen av august. 

Hva kan det søkes om? 
ExtraStiftelsen har egne retningslinjer for hvilke prosjekter som kan gis støtte. Hvis du lurer på hvilke typer prosjekter som tidligere har fått støtte, kan du besøke denne siden.

I ExtraStiftelsen retningslinjer heter det: "Det kan søkes om prosjekter med klart helseformål rettet mot målgrupper i Norge.  Frivillighet, tilrettelegging for frivillighet, brukermedvirkning og betydning for bruker vektlegges i søknadsvurderingen, der dette er naturlig. Prosjekter kan blant annet rette seg mot utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke, akutt syke, pårørende og andre nærstående, samt opplysningsarbeid. Det kan være innenfor somatisk helse, psykisk helse, bedrede levekår, folkehelse eller andre områder der helse- og omsorgsaspektet er fremtredende. Det kan også søkes om utviklingsarbeid, slik som kartlegginger, utredninger og metodeutvikling. ExtraStiftelsen støtter tidsavgrensede prosjekter og tiltak innen helse. Det omfatter blant annet forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.'

For flere detaljer: Klikk på denne lenken og velg "Helseprosjekter" i steg 2