Anthony Howell var innom både kosthold, alkoholkonsum, kroppsvekt og fysisk aktivitet da han snakket om sammenhengen mellom livsstil og risiko for tilbakefall av brystkreft. Tross flere studier å vise til, er det få klare svar som foreligger. 

- Ulike studier om for eksempel kosttilskudd og risiko for tilbakefall, gir ulike funn. Det er heller ingen klare svar på om det å spise mer frukt og grønnsaker reduserer risikoen for tilbakefall, eller om for mye fettholdig mat øker risikoen, sa Howell.

- Rådet å gi ved disse spørsmålene er å være måteholden og spise variert, men ikke bekymre deg så mye over det, sa Howell.

Gevinst av fysisk aktivitet
Når det gjelder kroppsvekt og fysisk aktivitet, gir forskning noe klarere svar, men heller ikke her vet man alt.

- Det er ikke funnet et klart svar på om vektøkning etter diagnose øker faren for tilbakefall, men det er enighet om at det er fornuftig å komme på et riktig vektnivå for å redusere risikoen. Det har også god effekt på helsen av andre årsaker enn brystkreft, som for eksempel hjerte- og karsykdommer, sa Howell.

Howell henviste også til studier som tilsier at fysisk aktivitet kan redusere risikoen for tilbakefall.

- Hos kvinner som har moderat fysisk aktivitet to og en halv time per uke, er dødelighet av brystkreft redusert, sa han.

Lokket frem latter
Briten henviste også til en studie om sammenhengen mellom alkoholinntak og risiko for tilbakefall.

- Det er kjent at alkoholinntak er relatert til risiko for brystkreft, men hva med alkohol og risiko for tilbakefall? Ifølge denne studien er det lite som sikkert kan tilsi at alkohol øker risikoen for tilbakefall. Det jeg sier nå betyr ikke «drikk mer vin», sa Howell, som høstet stor latter fra salen før fortsettelsen:

- Rådet er å vise måtehold med et moderat inntak.

Venter på flere svar
Howell avsluttet foredraget med å fortelle om flere pågående studier når det gjelder livsstil og risiko for tilbakefall. Svarene fra disse studiene venter også Europa Donna på.

Susan Knox, direktør i foreningen, understreket i forbindelse med omtalen av «Breast Health Day» at forebygging av brystkreft og tilbakefall er en viktig sak for Europa Donna. Knox henviste til tall som sier at en tredjedel av brystkrefttilfeller kan forebygges. 

- Det kommer titt og ofte studier som sier noe om livsstil og brystkreft, men som organisasjon er det viktig at det vi videreformidler har et god, bevist faktagrunnlag gjennom pålitelig forskning. Det er viktig for oss å få mer informasjon på dette området, sa Knox.