Tekst: Brystkreftforeningen
Illustrasjonsfoto: Unsplash

Da rapporten om kvinnehelse ble lagt frem 2. mars, var et av tiltakene forebyggende behandling av benskjørhet (tiltak 54). Et flertall av alle brystkreftpasienter får antihormonell behandling som øker risikoen for benskjørhet og benbrudd. Likevel får ikke denne pasientgruppen forebyggende behandling på blå resept.

Bli medlem

Brystkreftforeningen ønsker at Helsedirektoratet gjør en ny vurdering om brystkreft kan komme på legemiddellisten, slik at våre medlemmer kan søke om å få Calcigran Forte på blå resept på lik linje med andre pasientgrupper. På hvit resept koster legemiddelet Calcigran Forte nesten 1500 kr per år, og behandlingen varer 5 –10 år. Dette utgjør en stor kostnad for mange. Det er uholdbart at tusenvis av kvinner som rammes av brystkreft hvert år, og som allerede har det svært tøft, selv må dekke utgiftene til helt nødvendige legemidler, når andre kreftpasienter og andre pasientgrupper får det dekket.

Hormonfølsom brystkreft

Hvert år rammes i gjennomsnitt 3500 kvinner av brystkreft. Cirka 80 % av brystkreftsvulstene som oppdages er hormonfølsomme. Det kvinnelige kjønnshormonet østrogen stimulerer til vekst av brystkreftceller ved å binde seg til østrogenmottakere i brystkreftceller. Aromatasehemmere er en gruppe medikamenter som reduserer produksjon av østrogen. Nivået av østrogen blir dermed svært lavt, og de hormonfølsomme brystkreftcellene får liten stimulering. Uten denne stimuleringen mister brystkreftcellene evnen til videre vekst og går til grunne. Denne type medikamentell behandling er derfor svært viktig for mange brystkreftrammede.

Støtt oss

Dessverre ser man at de mest vanlige aromatasehemmere øker risikoen for benskjørhet og benbrudd. Dette er en sammenheng som er godt dokumentert. Calcigran Forte gis derfor på resept av behandlende lege for å forhindre benskjørhet og potensielle benbrudd. Etter Blåreseptforskriften dekkes ikke «kalk og vitamin D ved forebygging av eller ved etablert osteoporose». Calcigran Forte kan imidlertid fås på blå resept etter individuell søknad fra behandlende lege til Helfo (jfr. Blåreseptforskriften § 3), men da må den aktuelle sykdommen stå på en bestemt liste som Helsedirektoratet har laget. Og der står ikke brystkreft oppført. Men har du derimot kreft i fordøyelseskanalen/-organ, kan du få Calcigran Forte på blå resept etter individuell søknad fra behandlende lege. Hvilken faglig begrunnelse ligger til grunn for at én kreftdiagnose får legemiddelet dekket, mens en annen ikke?

Calcigran Forte gis derfor på resept av behandlende lege for å forhindre benskjørhet og potensielle benbrudd.

Diskriminering av brystkreftpasienter

En annen pasientgruppe som kan få Calcigran Forte på blå resept, er kvinner som har økt risiko for benskjørhet og brudd som følge av behandlingen de får for en nyresykdom. Hvorfor får ikke kvinner som har økt risiko for benskjørhet og brudd på grunn av behandlingen de får for en brystkreftsykdom, Calcigran Forte på blå resept? Brystkreftforeningen mener denne beslutningen er ulogisk og fører til en diskriminering av våre medlemmer. Vi håper Helsedirektoratet gjør en ny vurdering slik at brystkreft kan komme på legemiddellisten.