Landsmøtet er Brystkreftforeningens øverste myndighet og består av en representant fra hver lokalforening og en representant fra Brystkreftforeningen under 40.

Brystkreftforeningens øvrige medlemmer kan være til stede og har talerett, men ikke forslags- eller stemmerett. Påmeldingsfristen er 17. februar 2016.

På Landsmøtet er det tradisjon for å dele ut Brystkreftforeningens ærespris for fremragende innsats og engasjement for Brystkreftforeningen. Dersom du har forslag til kandidater som fortjener en slik utmerkelse og æresmedlemskap i Brystkreftforeningen, ønsker Hovedstyret å høre fra deg!

Send forslag til kandidater til æresprisen med begrunnelse til post(at)brystkreftforeningen.no innen 22. februar 2016. Alle forslag videresendes til Hovedstyret.

Saker som ønskes tatt opp på Landsmøtet, må være Hovedstyret i hende innen to måneder før møtet.

Innkalling med dagsorden sendes til de påmeldte representantene fire uker før møtet.