Konferansen er spesielt rettet mot de som arbeider med mammografiscreening og brystdiagnostikk i Mammografiprogrammet, men er også åpen for andre interesserte.

Oppdatert program, priser og påmeldingsmuligheter finner du på konferansesiden.

Blant temaene for konferansen er:

  • Overdiagnostikk og overbehandling av brystkreft
  • Nye europeiske retningslinjer for mammografiscreening
  • Ferske forskningsresultater fra Mammografiprogrammet
  • Maskinlæring og kunstig intelligens i mammografiscreening
  • Bildekvalitetens betydning
  • Radiologisk kvalitet i Storbritannia og Norge
  • Faggruppenes arbeid med å videreutvikle mammografiscreeningen i Norge
  • Status og potensiell rolle for tomosyntese og andre nye teknikker innen brystkreftscreening og –diagnostikk
  • Immunterapiens rolle i framtidig brystkreftbehandling