Møtet gir aktuell kunnskap fra foredragsholdere med høyt faglig nivå innen forskjellige tema. Det blir lagt til rette for erfaringsutveksling og egentid. 

Nettverksmøtet er for medlemmer i Brystkreftforeningen og det er en egenandel på kr. 750 per person for å være deltaker under nettverksmøtet.

Det legges vekt på inkludering og trivsel for alle deltakere, med god mat og drikke, samt sosialt samvær. Området rundt hotellet har flotte friområder til benyttelse for de som ønsker det. 

 Følgende fagpersoner har sagt ja til å dele av sin kunnskap om følgende tema: 

• Livsmestring ved Silje Højlund, spesialsykepleier på Montebellosentret med bl.a. en master i pårørende arbeid.
• En magisk opplevelse ved Kristine Hjulstad, lege, tryllekunster og tidligere kreftsyk.
• Samlivstematikk ved Randi Gjessing, spesialist i sexologisk rådgiving Norsk forening for klinisk sexologi NACS og onkologisk sykepleier, Oslo Universitetssykehus
• Smertelindrende behandling ved Eva Gravdahl, overlege, palliativ enhet Vestre Viken HF, Bærum sykehus
• Behandling ved metastatisk brystkreft ved Olav Erich Yri, postdoc/forsker ved Oslo Universitetssykehus

Det blir muligheter til å stille spørsmål under foredragene.

Det er viktig å merke seg at det er full forståelse for om noen har behov for å «komme og gå» under foredragene.

Velkommen :)

Påmeldingsfrist 12. september

Se program her

Her er lenke til påmeldingsskjema