Svar på undersøkelsen her.

Det er organisasjonen Pårørendealliansen som gjennomfører spørreundersøkelsen. Alle pårørende kan svare, uansett diagnose eller tilstand til den/de man er pårørende for. 

Spørreundersøkelsen har blant annet bakgrunn i Regjeringens ønske om å legge frem en pårørendestrategi, slik det fremkommer i Regjeringens politiske plattform.

Det er helt nødvendig å spørre pårørende om hvordan de har det for å vite hva som trengs i en slik strategi. 

Spørreundersøkelsen har blant annet spørsmål om:

  • hva og hvor mye man gjør som pårørende
  • påvirkning på egen helse
  • konsekvenser for arbeid/studier
  • ønske om forbedringer
  • hvor man finner informasjon eller råd når det trengs

Undersøkelsen tar omtrent seks til åtte minutter å svare på. Særlig menn oppfordres til å svare.

Svar på undersøkelsen her.

Les mer om Pårørendealliansen på organisasjonens nettsider.