Eikesdal leder Petremac-studien ved Haukeland universitetssykehus.

Gjennom studien har 29 pasienter fått tilgang til Perjeta som neoadjuvant behandling, altså før kirurgi og strålebehandling med mål om å minske svulsten, skriver Dagens Medisin.

– I studien har pasientene blant annet tilgang på pertuzumab i neoadjuvant setting, som Beslutningsforum så langt har sagt nei til. 29 pasienter har fått behandlingen, som så langt ser ut til å gi svært god effekt, sier Eikesdal til avisen.

Perjeta ble tilgjengelig for brystkreftpasienter med metastatisk brystkreft i 2015, men Beslutningsforum sa nei til å ta i bruk Perjeta til andre pasienter i neoadjuvant behandling.

Eikesdal oppfordrer kolleger om å henvise pasientene til et av sykehusene som er med i Petremac-studien dersom man ikke har mulighet til å gi Perjeta som neoadjuvant behandling på eget sykehus.

Petremac-studien gjennomføres ved Haukeland universitetssjukehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge, St. Olavs Hospital i Trondheim, Helse Førde, Helse Fonna, Stavanger universitetssykehus og Akershus universitetssykehus.