– Vi har alltid vært klart på at Perjeta måtte bli godkjent også i Norge. Dette er en medisinsk revolusjon innen behandling av brystkreft, uttalte Marit Røyneberg, daglig leder i Brystkreftforeningen, etter avgjørelsen mandag.

På et hastemøte mandag ettermiddag sa Beslutningsforum for nye metoder ja til avtalene med legemiddelfirmaet Roche om legemiddelet Perjeta, slik at dette nå kan tas i bruk ved norske sykehus.

Tross den gledelige nyheten om et bedre behandlingstilbud for brystkreftrammede som kan ha nytte av Perjeta, fastholder Røyneberg sin kritikk angående tidsbruken for å få legemiddelet godkjent. 

– På vegne av alle brystkreftpasienter og pårørende er vi lettet og glade for at behandling nå kan starte. Dessverre har verdifull tid allerede gått tapt. Dette må vi lære av, slik at innføring av nye legemidler ikke tar så lang tid, mener Røyneberg.

Leder for Beslutningsforum for nye metoder, Lars Vorland, beklager overfor dem som har måttet ventet på medisinen og understreker at dette ikke har vært en ønsket situasjon.

– Jeg er svært glad for at vi nå kan tilby norske kvinner dette kreftlegemiddelet. Vi har ønsket å få til en avtale for å kunne ta i bruk legemiddelet, og det har vi heldigvis nå klart, sier Vorland i en pressemelding

Du kan lese mer om saken hos blant andre NRK.no og VG Nett