De lever med en sykdom de ikke vil bli gamle med. I boken forteller de åpent og ærlig om livet og tanker rundt døden.

Kvinnene du vil bli kjent med i denne boken har fått brystkreft med spredning. De vet at de aldri vil bli friske. De har hver på sin måte akseptert kjensgjerningene og ønsker å sette fokus på en glemt gruppe: De som opplever å ikke bli friske av sin sykdom.

Gir sykdommen et ansikt

Kvinnene i boken er mellom 41 og 64 år. Bodil, en av kvinnene i boka, fikk brystkreft første gang som 30-åring, da hadde hun en datter på sju år. Etter flere år med behandling ble hun friskmeldt og ønsket om å få flere barn var sterkt. Lykken var stor da lille Anna ble født i 2009. Så kom beskjeden om at kreften hadde spredd seg til skjelettet. I dag er Bodil 41 år og hun vet at hun kommer til å dø av eller med sykdommen. Birgitte er en annen av kvinnene som har måttet innse dette: «Jeg har lært meg å leve med kreft, leve med spredning, leve med at jeg vil dø av dette. Jeg har akseptert situasjonen. Og akkurat det gjør det lettere. Jeg lever nå.» Felles for alle kvinnene er at de har et sterkt ønske om å sette fokus på en glemt gruppe og gi sykdommen et ansikt.

Brystkreft – en kreftform med gode diagnoser?

Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner. Hver dag får åtte personer diagnosen brystkreft i Norge. I dag lever det 37 000 mennesker i Norge som har eller har hatt brystkreft. Prognosene når man får brystkreft er gode, men dessverre er det flere som opplever å få uhelbredelig brystkreft. Hver dag dør det to kvinner i Norge som følge av brystkreft. De som dør av brystkreft har som regel fått spredning til andre organer i kroppen. Denne krefttypen kan ikke helbredes. 18,8 % lever i mer enn fem år etter at de har fått en spredningsdiagnose. Samtidig er det de som lever mye lenger enn det. I dag finnes det mange gode behandlingsalternativer og muligheter til å leve et godt liv med spredning. Det er eksempler på de som har levd i over ti år med spredning til lever og skjelett. Kreften utvikler seg ulikt, hvert enkelt tilfelle kan ikke sammenlignes. Bare én ting er felles, og det er at man ikke vil bli frisk igjen.

Bakgrunnsinfo

Boken er i salg 7. mai. Bokprosjektet er utviklet i samarbeid mellom Brystkreftforeningen og Publicom forlag. Den opprinnelige ideen til boken kom fra Novartis Norge.

Om boka Memento Mori

Seks kvinner – seks historier. En bok om å leve med uhelbredelig brystkreft. Om hvordan man lever med uvissheten og samtidig vissheten om at man skal dø.

Boken utgis på Publicom Forlag i samarbeid med Brystkreftforeningen.

Om Publicom Forlag

Publicom forlag er storprodusent av bestselgere innen flere kategorier. Humor, biografier og selvhjelpsbøker har bidratt til suksessen, men også enkelte skjønnlitterære utgivelser.

Da Rivertonprisvinner Jan Mehlum forlot Gyldendal i 2008 til fordel for Publicom, nær firedoblet han sitt salg og ble en av landets mestselgende krimforfattere.

Publicom har utgitt en rekke bøker som f.eks Jan Mehlums En God SakMette Marit – I gode og onde dager, Lasse Gustavson`s Gjennom Ilden og Sigrid Beate Edvardsens Pappas Prinsesse.
Kilde:http://www.publicomforlag.no/

Om brystkreft og spredning

Brystkreft er den mest utbredte kreftformen blant kvinner og 30000 kvinner lever med brystkreft i Norge i dag. De lever daglig med frykten for spredning også kalt metastatisk brystkreft. Å få spredning har hittil vært som å få en dødsdom; circa 1 av 10 er i live etter ti år.

De fleste brystkreftpasienter med spredning har en kreftform som kalles hormonell følsom brystkreft. Det vil si at kreftsvulstene benytter seg av østrogen for å vokse og til å ta til seg “næring”.
Kilde: http://www.brystkreftforeningen.no

Om medisinske fremskritt som gir håp

Brystkreft med spredning er årsaken til de fleste dødsfall ved brystkreft. I 2012 kom endelig et stort medisinsk gjennombrudd som kan gi kvinner med spredning i snitt 11 måneder ekstra levetid uten sykdomsforverrelse, sammenlignet med 4,1 måneder ved antihormonbehandling alene. Den verdensomspennende Bolero-2 studien på den nyeste medisinen Afinitor viste at 1 av 3 pasienter fikk forlenget levetid uten progresjon på over ett år.

Om Behandlingen

Antihormonterapi er grunnsteinen i behandling av metastatisk brystkreft, men dessverre vil alle pasientene etter hvert utvikle resistens og sykdomsforverrelse etter hvert. Konsekvensen er at mange kvinner må viderebehandles med cellegift, som er belastet med veldig sterke bivirkninger.

Om Afinitor (everolimus)

Har nylig blitt godkjent i Norge for behandling i kombinasjon med antihormonterapi for kvinner i overgangsalderen med østrogenpositiv, HER-2 negativ brystkreft. Den nye behandlingen bremser sykdommen lenge nok til at legene kan utsette bruk av cellegift, som ofte er forbundet med sterke bivirkninger.

Om Aromatasehemmere

Aromatasehemmere reduserer østrogennivået hos kvinner i overgangsalderen ved å hemme østrogendannelse (aromatisering). Aromatase er et enzym som finnes i fettvev, lever og flere andre vev og danner østrogen fra androgen.

Om Herceptin (trastuzumab)

Det mest vanlige symptomlindrende legemiddelet ved brystkreft med spredning brukt i Norge i dag. Legemiddelet var revolusjonerende da det kom på markedet for 8 år siden.
Kilde: legemiddelhandboka.no

Om Brystkreftforeningen

Foreningen ble stiftet i 1992 og har per 2013 ca. 14 000 medlemmer og 61 lokalforeninger i Norge. Foreningen er assosiert medlem av Kreftforeningen. Brystkreftforeningen jobber for brystkreftberørte og deres pårørende. Foreningen driver frivillig landsomfattende likemannsarbeid, har medlemsmøter og arrangerer kurs og samlinger. Foreningen ønsker å sikre at alle som rammes av brystkreft i Norge skal få en presis og rask diagnose, en individuelt tilpasset brystkreftbehandling og en god rehabiliteringsfase.
Kilde: http://www.brystkreftforeningen.no 

Her kan du bestille boken

Publicom Forlag

Les pressemeldingen i word her