Helgen 4.-6. mai var Hovedstyret samt øvrige sentralt tillitsvalgte, samlet til styreseminar på Sønde Løsset gård nord for Rena.

Seminaret var satt sammen i samarbeid med Rådhuset Vingelen og advokatkontoret Storeng, Beck & Due Lund.

-Vi var sammen i rolige og inspirerende omgivelser fra fredag kveld til lunsjtider på søndag, forteller styreleder Ellen Harris Utne.

Seminaret var delt i to, der mesteparten av første dag gikk med til lovverk samt styrets rolle og plikter. Sammen med advokatene gjennomgikk Hovedstyret også hvilke arbeidsrettslige regler styret bør være kjent med. Lørdags kveld og søndag ble brukt til styrearbeid i praksis,  visjon og framtidig styrearbeid.

-Styreseminaret gjorde det nye styret mye bedre rustet til oppgavene som ligger foran oss. Det å velge et sted der vi var i vår egen boble var produktivt i forhold til å bli mye bedre kjent med hverandre og jobbe oss tettere sammen som et team, sier Ellen Harris Utne.