Se program for nettverksmøtet her

Det legges vekt på inkludering og trivsel for alle deltakere, med god mat og drikke, samt sosialt samvær. Området rundt hotellet har flotte friområder til benyttelse for de som ønsker det. 

 Følgende fagpersoner har sagt ja til å dele av sin kunnskap om følgende tema: 

• Ernæring ved Rune Blomhoff, professor UIO
• Kåseri med både humor og alvor om å leve med alvorlig sykdom, om å være pårørende og om å skape så godt liv som mulig ved Per Anders Nordengen.
• Om Brystkreft ved Hans Petter Eikesdal, overlege HUS og Olav Yri, overlege OUS.
• Rettigheter/forsikringer/mm ved Camilla Fosse, advokat i Kreftforeningen.
• Foredrag ved Giske Ursin, direktør, Kreftregisteret

Det blir muligheter til å stille spørsmål under foredragene.

Det er viktig å merke seg at det er full forståelse for om noen har behov for å «komme og gå» under foredragene.

Velkommen :)