Prosjektet «Seksuell helse etter brystkreft» skal kartlegge den seksuelle helsen til brystkreftoverlevere og deres partnere og sammenligne med den generelle norske befolkningen.

Lyst til å delta i forskningsprosjekt om seksuell helse?

Vi søker etter kvinner som har fått behandling for brystkreft og deres eventuelle partnere som er villige til å la seg intervjue om sitt seksualliv. Intervjuene vil gjennomføres separat, og informasjonen fra intervjuene vil ikke være tilgjengelig for den andre parten. Intervjuene vil fortrinnsvis bli gjort elektronisk (zoom), men hvis deltakerne bor i Trøndelag kan fysisk intervju avtales hvis ønskelig.

prosjekt "seksuell helse etter brystkreft"

Mer informasjon om hele studien finnes på prosjektets nettside, og på denne siden ligger informasjonsskrivene til både pasient og partner.

Du kan melde deg på ved å fylle ut dette skjemaet. Husk at begge parter aktivt må melde seg på hvis dere er et par.Hvis du ikke har en fast partner, eller har en partner som ikke ønsker å delta, kan du likevel melde deg på, men i første fase av prosjektet vil vi prioritere deltagere med partnere (som også ønsker å delta).Vigdis Moen er sexolog i prosjektet og vil ta kontakt med dere for nærmere avtale om intervjutidspunkt.